Home / Mạnh Tiến

Mạnh Tiến

Căn cứ vào nội dung bài thơ Nhớ rừng, hãy giải thích vì sao tác giả mượn Lời con hổ ở vườn bách thú. Việc mượn lời đó có tác dụng thế nào trong việc thể hiện nội dung cảm xúc bài thơ?

vietvan img - Căn cứ vào nội dung bài thơ Nhớ rừng, hãy giải thích vì sao tác giả mượn Lời con hổ ở vườn bách thú. Việc mượn lời đó có tác dụng thế nào trong việc thể hiện nội dung cảm xúc bài thơ?

Căn cứ vào nội dung bài thơ Nhớ rừng, hãy giải thích vì sao tác giả mượn Lời con hổ ở vườn bách thú. Việc mượn lời đó có tác dụng thế nào trong việc thể hiện nội dung cảm xúc bài thơ? Bài làm Nhớ rừng của Thế Lữ ra …

Read More »

Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, em hiểu thế nào về cuộc đời và tính cách của người nông dân trong xã hội cũ

vietvan img - Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, em hiểu thế nào về cuộc đời và tính cách của người nông dân trong xã hội cũ

Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, em hiểu thế nào về cuộc đời và tính cách của người nông dân trong xã hội cũ. Bài làm Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX đã sinh ra những tác giả và tác phẩm để đời. …

Read More »